Voor scholen

Creatieve projecten

voor scholen

Amadeo Kollectif werkt samen met de leerkracht creatieve projecten uit, gaande van korte prikkels tot langere trajecten. Onze schoolprojecten stellen verbeelding en creativiteit centraal om zo de artistieke, sociale en emotionele ontwikkeling van jouw leerlingen te stimuleren.

Meestal werken wij multidisciplinair, maar naargelang jouw vraag, kunnen we ons ook tot één kunstdomein beperken. Hoe lang we met jouw groep(en) werken, hangt af van de mogelijkheden en de beoogde doelstellingen. 

Vraag ons naar de verschillende mogelijkheden voor jouw klas.

Ontdek

Bekijk ook onze voorstellen per leeftijdsgroep

Ontdek

Creatieve vaardigheden bijbrengen

In onze interactieve sessies leren leerlingen samenwerken, problemen oplossen, zich creatief uitdrukken en hun talenten ontdekken in een stimulerend kader. Afhankelijk van jouw wensen, werken we aan meer specifieke vaardigheden. Een paar voorbeelden:

  • verhalende teksten schrijven en overbrengen,
  • ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen,
  • lichaamsexpressie en emoties uitdrukken,
  • artistieke voorstellingen uitwerken,
  • zichzelf creatief presenteren,
  • spreken voor een publiek,
  • en nog veel meer!

De leraar krijgt volop de gelegenheid om het project te linken aan bestaande vakken en leerdoelstellingen. Onze projecten beantwoorden aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 

Een collectief proces met oog voor elk individu

Bij Amadeo Kollectif staat het stimuleren van de verbeelding voorop. We werken daarvoor in groep aan een gemeenschappelijk verhaal, project, product of toonmoment, zonder evenwel het individu uit het oog te verliezen.
 
Het gaat niet zozeer om techniek. Experimenteren en beleving staan centraal. We willen dat ze op onderzoek gaan, dikwijls samen, maar soms ook individueel. We werken daarvoor gerichte opdrachten uit, aangepast aan jouw doelstellingen, het niveau van de leerlingen en het proces dat ze doorlopen.

Een uniek Imaginarium

Onze Artistieke Begeleid(st)ers laten leerlingen kennismaken met een Imaginarium bestaande uit eigenzinnige sculpturen en kunstzinnige installaties. De creatieve interacties en opdrachten zetten de kinderen of jongeren op weg naar de doelstellingen.

Als leerkracht kan je desgewenst afstand nemen van je officiële leraarstatus en een mede-acteur/acteur worden van de activiteit. Onze manier van werken maakt het voor de leerkracht ook mogelijk om via eenvoudige opdrachten zelfstandig verder te werken in de klas.

Waarom creatieve projecten voor je leerlingen?

Je moet jongeren leren vertrouwen op hun inventiviteit. Door te experimenteren bouwen ze creatieve hersenen. Creativiteit is belangrijk in een constant veranderende wereld om mee te kunnen. Kunsteducatie helpt kinderen om deze sleutelvaardigheden te ontwikkelen.

Mark Mieras, wetenschapsjournalist.

Opties voor scholen 

Prikkels

Ontdek

Lange trajecten

Ontdek

Bosklassen

Ontdek

Immersieklassen

Ontdek

Een financiering voor uw schoolproject?

Ontdek

Participatieve voorstelling «Lusiola»

Ontdek