Immersieklassen

Immersie: Een kunstzinnig project in een andere taal

Een taal kan je uit boeken leren, maar je kunt ze ook beleven. In een artistieke week bijvoorbeeld. Zo combineer je kunsteducatie en taalvaardigheid op een speelse manier. We vertrekken daarbij vanuit ons Imaginarium, de omgeving en de fantasie van de kinderen of jongeren, maar dan helemaal in het Frans of Nederlands met onze tweetalige begeleid(st)ers.

Onze kunstzinnige installaties prikkelen de verbeelding en de kinderen en jongeren geven hun ideeën vorm in verschillende muzische domeinen, en in de taal die ze leren. We fantaseren, spelen en creëren in de andere taal. Een echt taalbad dus. Een immersieproject kan zowel in het vertrouwde kader van jouw school, als in een jeugdverblijf buiten de school.

We hebben ook contacten met geschikte jeugdverblijven over heel België.

Vraag ons een vrijblijvend voorstel voor artistieke weken op jouw maat.

Ontdek