Nederlands op school stimuleren via drama: “Aanmoedigen om durven te spreken”

Het Nederlands stimuleren door samen toneel te spelen. Dat is het doel van workshops die Amadeo Kollectif in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant organiseert in negen gemeenten.

Via 3 of 2 workshops worden de kinderen op een talige manier geprikkeld en worden ze via theaterspelen, improvisatie- en bewegingsopdrachten uitgenodigd om fysiek en verbaal te communiceren.

In de stad Halle werd de workshop gegeven in het vijfde en zesde leerjaar van vier basisscholen, waaronder GO! Basisschool Klim-Op in Lembeek.

Ontdek meer over dit tweejarig project op de reportage van RingTv en het artikel in Persinfo.

Talig werken via theaterspelen voor lager onderwijs.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werken we talig in meer dan 80 scholen dit jaar. Met theaterspelen, improvisatie- en bewegingsopdrachten leren de kinderen op een leuke manier om fysiek en verbaal sterker te communiceren.