Is verbeeldingkracht ook voor jouw belangrijk?

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons hierbij kunnen ondersteunen.

Verbeelding geeft kinderen en jongeren veerkracht!
Ze doet dromen, creëren, samenwerken … Met een vleugje fantasie creëer je nieuwe imaginaire werelden. Het ideale opstapje naar artistieke beleving en expressie … Verbeeldingskracht verruimt de geest! Via collectieve experimenten leren we van elkaars talenten en groeien we als mens.

Amadeo Kollectif wil als een artisiteke kunsteducatieve organisatie het collectief creëren en het stimuleren van verbeelding voor iedereen bereikbaar wil maken.
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons hierbij kunnen ondersteunen.

Raad van Bestuur van Amadeo Kollectif

Wat bieden we?

  • Je geeft als bestuurder van Amadeo Kollectif mee vorm aan het ons beleid.
  • De raad van beheer denkt mee na en beslist over het zakelijk aspect (begroting en afrekening, investeringen, personeel, infrastructuur,…) en inhoudelijke aspaecten (projecten, subsidies, visie, methodieken,…) van de werking.
  • Je doet ervaring op omtrent de werking van een vzw in een dynamische en groeiende toekomstgerichte organisatie bestaand uit pedagogen, artiesten en ambachtslieden.

Wat verwachten we van elke bestuurder?

  • Gemotiveerd zijn om als bestuurder de missie en de visie van Amadeo Kollectif mee uit te dragen.
  • Gemotiveerd zijn om de strategische werking van Amadeo Kollectif te versterken.
  • Expertise of voeling hebben inzake ofwel jeugdwerk, onderwijs, sociaal-cultureel werk of cultureel werk in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.
  • Bereid zijn 4 à 6 per jaar te vergaderen (s’ avonds).
  • Een basiskennis Frans is noodzakelijk. Tijdens de vergaderingen spreekt ieder zijn eigen taal.

De Raad van Bestuur bestaat minimaal uit 3 leden. De termijn ligt niet vast.
Het bestuur fungeert als adviseur van de directeur. Als beheerder keur je de financiën, budgetten en strategische beslissingen goed. Je hoeft geen expertise te hebben op alle terreinen, de raad van beheer is complementair samengesteld.

 

 

Amadeo Kollectif bestaat uit 3 vzw-structuren: Kamo vzw, werkzaam in Brussel en Vlaanderen, Musiques Mosaïques asbl werkzaam in Brussel en Wallonië, Amadeo Productions voor onze creaties. Wij zoeken mensen voor gemeenschappelijke raden van beheer die gezamenlijk vergaderen.

 

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan een organisatie waar een nieuwe frisse wind door waait, stel je dan kandidaat door een mail te sturen aan:

Filip Langenbick
0477 385 626