Artistieke weken

Een prachtige reis om samen te beleven …

Amadeo Kollectif organiseert artistieke weken van een paar dagen op maat van jouw doelpubliek en thema. Onze begeleid(st)ers werken een origineel project uit op maat van jouw doelstellingen, het kader en de gewenste duur, zowel in een schoolcontext als daarbuiten. Ideaal voor een kunstenweek, bosklassen of een jongerenaanbod.

Vraag ons naar de verschillende mogelijkheden voor een artistieke week op jouw maat.

Ontdekken

Voor alle kinderen en jongeren

Onze artistieke weken zijn voornamelijk gericht op kinderen en jongeren vanaf 2,5 tot 18 jaar ongeacht hun voorafgaande artistieke ervaring. Iedereen kan mee creëren op zijn eigen manier en volgens zijn eigen ritme. Zij sturen hun eigen deelname.

De verschillende installaties van ons Imaginarium wakkeren de verbeelding aan op een ongedwongen en speelse manier. Zo komen zelfs de meest verlegen kinderen en jongeren uit hun schulp. Dankzij de verschillende kunstvormen kunnen ze zich op een creatieve manier uitdrukken.

Op ontdekkingsreis naar de verbeelding

Beetje bij beetje neemt onze boot jouw kinderen of jongeren mee in een denkbeeldige wereld. Als een echte kapitein luistert, begeleidt, stimuleert en coördineert de Amadeo-begeleid(st)er hun fantasie en creativiteit. Het creatieve proces krijgt geleidelijk vorm en mondt uiteindelijk uit in een collectief verhaal.

Dit verhaal zal tijdens deze artistieke initiatie door de kinderen en jongeren zelf geïllustreerd, verteld, geënsceneerd en op muziek gezet worden. Met hun eigen verhaal als leidraad werken we (eventueel) naar een toonmoment toe voor ouders en vrienden op de laatste dag van de artistieke week.

Een bijzonder leerrijk proces

Tijdens de artistieke week komen verschillende artistieke disciplines aan bod: muziek, theater, beeldende kunst … Natuurlijk scherpen de kinderen en jongeren zo hun artistieke vaardigheden aan, maar voor ons ligt de focus op het groepsproces. De deelnemers worden co-creatoren van hun eigen verhaal.

Hun initiatief en autonomie staan in onze initiaties voorop. Ze werken via een creatief proces aan hun verbeelding en veerkracht, maar het is ook een perfecte oefening in sociale vaardigheden: luisteren, samenwerken, respect. Zo leren zichzelf en anderen op een andere manier kennen in een plezante sfeer en onder de artistieke en pedagogische begeleiding van de Amadeo-begeleid(st)er.

Bekijk ook onze voorstellen per leeftijdsgroep.

Ontdekken

Muzische bosklassen, bezinningsdagen, sneeuwklassen …

Wil je graag met je klas voor een paar dagen de natuur in? En tegelijkertijd iets creatiefs doen? En waarom niet aan je muzische doelstellingen werken? Wij willen ook niet liever dan je leerlingen te laten dromen en fantaseren. We vertrekken daarvoor vanuit ons Imaginarium, de omgeving en – het belangrijkste van al – de verbeelding van de kinderen of jongeren zelf.

Onze sessies met het Imaginarium brengen de kinderen of jongeren op ideeën. Aan de hand van verschillende kunstdisciplines geven ze hun ideeën vorm. Daarnaast gebruiken we de natuurlijke omgeving als inspiratiebron, als decor, als leverancier van materialen, vormen, geluiden …

Onze Amadeo-begeleid(st)ers bereiden deze kunstzinnige sessies tijdens je bosklassen (e.d.) samen met de leerkrachten voor. Samen leggen we de doelstellingen en het programma vast. Creativiteit en verbeelding, samenwerking en zin voor verantwoordelijkheid, experiment en ervaring, voor en door de leerlingen, daar gaan wij voor. En voor heel veel plezier natuurlijk.

Immersie: Een kunstzinnig project in een andere taal

Een taal kan je uit boeken leren, maar je kunt ze ook beleven. In een artistieke initiatie bijvoorbeeld. Zo combineer je kunsteducatie en taalvaardigheid op een speelse manier. We vertrekken daarbij vanuit ons Imaginarium, de omgeving en de fantasie van de kinderen of jongeren, maar dan helemaal in het Frans of Nederlands met onze perfect tweetalige begeleid(st)ers.

Onze kunstzinnige installaties prikkelen de verbeelding en de kinderen en jongeren geven hun ideeën vorm in verschillende muzische domeinen, en in de taal die ze leren. We fantaseren, spelen en creëren in de andere taal. Een echt taalbad dus. Een immersieproject kan zowel in het vertrouwde kader van jouw school, als in een jeugdverblijf buiten de school.

We hebben ook contacten met geschikte jeugdverblijven over heel België.

Vraag ons een vrijblijvend voorstel voor artistieke weken op jouw maat.

Ontdekken