Geef je leerlingen creatieve zuurstof

Creatie project voor Brusselse secondaire scholen.

De coronapandemie heeft de verbeelding van veel jongeren een knauw gegeven. Ze durven minder dromen en maken zich meer zorgen. Daar moeten we iets aan doen. 

In het kader van Polsslag Brussel biedt Amadeo Kollectif je de kans om gratis een creatief project te organiseren met je klas onder begeleiding van een kunstenaar.

Deze collectieve creatieprojecten bieden jongeren zuurstof na de emotionele schok van de gezondheidscrisis.

Collectieve creatie verhoogt de groepscohesie en samenwerking tussen de leerlingen. Maar je kunt deze creatieve sessies ook makkelijk kaderen binnen taalvakken of lessen plastische opvoeding. Of laat ons weten welke andere links je wilt maken met de ontwikkelingsdoelen of eindtermen.

Dit creatieve project kan ook tegemoet komen aan het lerarentekort in je school. In dit geval vragen we dat een zorgleraar of opvoeder mee in het project stapt als contactpersoon.

Concreet

Dankzij Polsslag Brussel van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen 20 klassen uit het Brusselse secondaire onderwijs zich inschrijven voor een gratis creatieproject met een artistieke begeleid(st)er van Amadeo Kollectif.

 • Elk creatietraject bestaat uit 6 sessies van 2 uur gespreid over twee tot drie weken*, tussen 1 oktober 2022 en 30 juni 2023.
 • Als school schrijf je minimum twee en maximum vier klassen in voor dit project (we plannen telkens twee klassen per dag).
 • Grote groepen (18 leerlingen of meer) splitsen we in samenspraak met jou op.
 • Voor elk project komen we langs voor een oriëntatiegesprek om de doelen te verfijnen.

De inschrijvingen zijn afgesloten. Maar laat ons weten of je geïnteresserd bent, dan starten we het project terug op volgend jaar.

Ontdek

Waarom creatieve projecten voor jongeren?

“Je moet jongeren leren vertrouwen op hun inventiviteit. Door te experimenteren bouwen ze creatieve hersenen. Creativiteit is belangrijk in een constant veranderende wereld om mee te kunnen. Kunsteducatie helpt kinderen om deze sleutelvaardigheden te ontwikkelen.”
Mark Mieras, wetenschapsjournalist

Hoe kader je het project?

Samen met de jongeren werkt onze kunstenaar in 6 sessies van 2 uur naar een collectieve artistieke creatie toe over een periode van twee tot drie weken*. In de creatieve sessies worden de volgende competenties aangescherpt door samen plezier te maken:

 • talig werken (verhalende teksten schrijven en voorbrengen), spelen met taal,
 • lichaamsexpressie, gevoelens uitdrukken, gedachten verwoorden,
 • ruimtelijk bewustzijn, leren bewegen op een creatieve manier,
 • artistieke voorstellingen uitwerken, presentatietechnieken,
 • improviseren, experimenteren, verbeeldingskracht,
 • muzische vorming, spelen met klanken en instrumenten,
 • zichzelf of een verhaal creatief voorstellen, 
 • spreken voor een publiek, debatteren en meningen uitdrukken,
 • motivatie en actieve participatie in een collectief project,
 • en nog veel meer!

In een oriëntatiegesprek polsen we naar jouw doelstellingen. Zo kunnen we desgewenst inzoomen op specifieke vaardigheden of bepaalde vakinhouden. Zo laten we het creatieve project naadloos aansluiten bij de eindtermen of ontwikkelingsdoelen. De pedagogische doelstellingen worden natuurlijk aangepast aan de klas en de noden van de leerlingen.

Onze artistieke begeleid(st)er betrekt de klasleerkracht zoveel mogelijk in het project. Dit laat de leerkracht toe om afstand te nemen van zijn/haar officiële status en mede-acteur te worden in het collectieve project. 

*Waar de planning het toelaat, kunnen we het project ook over een langere of kortere tijd spreiden, naargelang jouw noden en mogelijkheden.

Verloop van een creatieproject

Ontmoetingsfase 

De leerlingen stellen zichzelf voor aan de hand van hun artistieke aspiraties, hun beweegredenen om samen te werken en de rol die zij in het project willen opnemen. We gaan op zoek naar wat hen inspireert.

Creatieve workshops  

In de eerste sessie spelen we met expressiviteit. De leerlingen stappen uit hun comfortzone met fysieke en theatrale oefeningen. We breken het ijs en starten het creatieve proces op.

Samen met de leerlingen bepalen we het eindresultaat waar we naartoe willen werken: een tentoonstelling, stop-motion, een voorstelling … De daaropvolgende sessies bouwen op naar het collectieve eindresultaat.

Het creatief proces staat bij ons centraal. Onze artistieke begeleid(st)ers helpen de deelnemers evolueren door middel van gerichte opdrachten. Zo behalen we de doelstellingen, stimuleren we de samenwerking en versterken we de deelnemers in wie ze zijn en wat ze zijn.

Tussen de sessies

Het is de bedoeling dat de leerlingen – al dan niet met de ondersteuning van de leerkracht – zelfstandig verder werken aan het creatieproject. Op het einde van elke sessie worden samen de nodige stappen gepland.

Na elke sessie voorzien we ook een kort evaluatiemoment met de jongeren en de leerkrachten. De feedback dient om de volgende workshop vorm te geven. We bespreken ook wat de leerkracht in de tussentijd kan doen om het artistieke en sociale proces te ondersteunen.

Collectief toonmoment

Het eindresultaat kan vele vormen aannemen. De groep bepaalt. We gaan dan samen op zoek naar een originele plek voor de voorstelling, (foto)tentoonstelling, parade, concert … Maar ook een natuurwandeling of land art hoort tot de mogelijkheden. Er zijn 1001 manieren om een verhaal of een ervaring te delen. We zorgen ervoor dat iedereen een rol krijgt in het toonmoment, maar niet iedereen hoeft in de schijnwerpers te staan.

Naargelang de mogelijkheden kunnen de collectieve creaties op het eind van het schooljaar aan de andere deelnemende scholen voorgesteld worden tijdens een gemeenschappelijk toonmoment. 

Eindevaluatie 

Na het toonmoment evalueren we het hele proces met de leerlingen, de leerkrachten en de directie.

Zo hopen we leerkrachten te inspireren om meer multidisciplinair en procesgericht te werken in de klas.