Wordt jij onze nieuwe freelance artistieke begeleider?

Functiebeschrijving

 • De artistieke begeleider bereidt, in overeenstemming met onze pedagogie en in samenwerking met onze artistieke verantwoordelijke, op een kwalitatieve manier kunstprojecten met kinderen van 2.5 tot 18 jaar oud in scholen, musea, culturele centra, op festivals en in de naschoolse kinderopvang van Vlaanderen, Brussel en Waals-Brabant.
 • De projecten kunnen korte prikkelworkshops zijn, stages van 2 dagen tot een week, bosklassen of langlopende projecten.
 • De artistieke begeleider is gedurende de hele duur van een project betrokken bij de uitwerking van het project.
 • De werktijden zijn variabel. Ze vinden plaats tijdens weekdagen en weekends, op schooldagen en tijdens vakanties, tijdens de schooluren of de na-opvang.

 

Profiel

 • Nederlands, maar tweetalig (frans) is een troef.
 • Heeft een specifieke interesse in actieve pedagogie en het werken met kinderen.
 • Is actief bezig met kunst. Heeft een opleiding gevolgd en nuttige ervaring in één of meerdere artistieke disciplines. Is in staat om zijn/haar kennis en ervaring te delen met kinderen.
 • Is in staat een project met kinderen te leiden, in samenwerking met die kinderen, vertrekkend vanuit de kinderen, in een geest van collectieve creatie.
 • Werkt op een niet-autoritaire manier.
 • Kan een groep leiden.
 • Noties van muziek is een troef.
 • Kan zelfstandig werken.
 • Kan samenwerken met collega’s en partners.
 • Heeft organisatorische en redactionele kwaliteiten en zin voor initiatief.
 • Kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.
 • Beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden

 • Een dynamische kunsteductieve omgeving;
 • Je werkt in een team dat zich kenmerkt door collegialiteit en spontaniteit;
 • Een bedrijfscultuur waarin het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd;
 • Een gevarieerde functie waarin de je ruimte krijgt om je te ontplooien.

 

De rol van de artistieke begeleider

 • Nodigt de kinderen uit, begeleidt en ondersteunt hen, moedigt hen aan.
 • Wekt de verbeelding van het kind.
 • Doet dat op een empathische wijze, met aandacht voor het proces, plezier en samenwerking.
 • Is in staat artistieke sessies te geven voor het doelpubliek, met materialen aangepast aan de activiteit.
 • Concentreert zich op de artistieke ontwikkeling van de deelnemers, maar heeft ook aandacht voor het sociale en emotionele aspect.
 • Zorgt dat de kinderen op een actieve manier in contact worden gebracht met kunst.
 • Denkt/meent/hoopt/gelooft dat kunst en cultuur een verschil kunnen maken.
 • Is beleefd, voorkomend, empathisch, met een open geest en gevoel voor verantwoordelijkheid.
 • De didactische en artistieke installaties ter beschikking zijn divers. De begeleider kan zijn manier van werken aanpassen aan de omstandigheden, de omgeving en het publiek.