Participatie aan het Lichtfestival Citizen Light

Om de twee jaar wordt in Schaarbeek een lichtfestival georganiseerd, Citizen Lights. Daarbij wordt ook een optocht gehouden. We lopen met de drie klasgroepen een traject om mee te doen aan de optocht. Een deel van dit traject werd in de Pistacheschool al in 2020 gerealiseerd.

Opgelegde thema’s: een onbereikbare ster, uitbundige vreugde, de kleur groen.

Verloop

Al de sessies zijn gericht op het maken van een verhaal per klasgroep. Dat verhaal vormt de basis voor de choreografieën die tijdens de optocht zullen getoond worden.
Daarnaast is er tijdens deze sessies ook altijd aandacht voor muziek, in de eerste plaats polyritmiek. De bedoeling is immers dat de kinderen ook zelf muziek gaan maken tijdens de parade.

De eerste sessie werken we vanuit emoties. Aan de hand van drama- en beeldopdrachten komen we tot sterren.

Die sterren gaan we in de tweede sessie meer uitwerken. Het is de basis voor onze personages. We werken nu vooral op muziek.

Muziek komt ook tijdens de derde sessie aan bod. Daarna werken we met theateropdrachten. Zo krijgt het verhaal steeds meer vorm.

In de Pistacheschool werkten we in 2020 vooral theatraal en op beweging.

Er werd ook aan een blog gewerkt om de verhalen te prenseteren.

Doel

  • De kinderen leren hun emoties uiten en duiden.
  • De kinderen werken samen in onderling respect.
  • De kinderen leren een aantal muzische werkvormen, onder meer in theater (impro-opdrachten), beweging (typische bewegingen voor personages), beeld en muziek (polyritmiek)
  • De kinderen verzinnen een verhaal.

Yggdrasil, de Wereldboom

Tergelijkertijd realiseerden we een nieuwe kunstcreatie voor het festival.

Yggdrasil is de naam van de ‘Wereldboom’ in de Noordse kosmogonie. De naam laat zich letterlijk vertalen als ‘paard van Yggr’, oftewel ‘paard van Odin’, en verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert.

We realiseren deze lichtinstallatie in samenwerking met Urban Species voor het Citizen Light festival 2020 van Schaarbeek, met als thema de onbereikbare ster.

7 en 8 februari 2020 in Schaarbeek.

Een installatie van Amadeo Kollecitf in samenwerking met Urban Species in het kader van het fesitival Citizen Lights 2020

Voor het technische gedeelte van het werk werken we samen met Urban Species.

As part of its prototyping strategies and experiments, Urban Species collaborates with developers, graphic designers, citizens, associations, public authorities and a whole series of species, human or not, living or not, digital or not.
Urban Species brings together researchers from ULB (LoUISe, Faculty of Architecture, Grap, Faculty of Social Sciences and Philosophy) and Luca School of Arts (Intermedia).

Citizen Light 2020

Ontdek