Inclusieve publiekswerking TrainWorld

Amadeo Kollectif sloeg de handen in elkaar met Kris Vlaeminck, de verantwoordelijke voor publiekswerking en educatie bij TrainWorld, om een creatief aanbod uit te werken voor gezinnen, jongeren en personen met een verstandelijke beperking. Ook voor jou en jouw doelgroepen!

Gezinspakketten en speelinstallaties

‘TrainWorld zet sterk in op de familiale beleving’, vertelt Kris. ‘Bij elke tentoonstelling bieden we een gezinspakket aan. Sinds kort hebben we ook een speelinstallatie voor de allerjongste kinderen van 3 tot 6 jaar.’
‘Hiervoor doen we een beroep op de kunstzinnige expertise van Amadeo Kollectif. De samenwerking is bijzonder fijn, dankzij de flexibele en creatieve ploeg. We willen de komende jaren verder inzetten op een doorgedreven gezinswerking en meer inclusieve activiteiten.’
Amadeo Kollectief bouwde ook mee aan MultiSenso Rail, een multisensorieel aanbod voor personen met een verstandelijke beperking.

Foto’s: MultiSenso Rail, een multisensorieel aanbod voor personen met een verstandelijke beperking.

Kunstzinnige speelweken tijdens de vakantie

Voor oudere kinderen organiseren we kampen en speelweken tijdens de schoolvakanties. Samen met De Kriekelaar ontwikkelden we creatieve en muzische activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze speelweken maken de link tussen een bepaalde kunstvorm en de spoorwegen.

Zo hebben we een theaterkamp (De theatertrein), een dansweek (Dansen tussen de treinen), een muziekkamp (Train songs), een week rond strips en stopmotion (Schuiten meets Slinkachu) en een filmkamp in samenwerking met Filemon.

Ontdek onze video's

Aan de slag in het museum met Little People

De theatertrein

Trailers voor de creatieve kampen in TrainWorld

Filmkamp in samenwerking met Filemon

Een veelbelovende samenwerking

Amadeo Kollectif mocht ook een nieuw aanbod uitwerken voor de nieuwe tentoonstelling Animalia in TrainWorld. Daarnaast ontwikkelen we een inclusieve versie van het gezinspakket. Voor het project ‘Ressentir/Op de tast’ werken we samen met organisaties in Noord-Frankrijk en Vlaanderen (Public en 50° Nord) om de 5 zintuigen te gebruiken voor inclusiever aanbod.

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over deze nieuwigheden in 2023.