Grensoverschrijdend gedrag en integriteitsbeleid

Grensoverschrijdend gedrag en integriteitsbeleid

Waar mensen samen zijn, gaat wel eens iets mis. Grenzen worden overschreden, al dan niet bewust. Want wanneer wordt plagen pesten? Wanneer wordt flirten lastigvallen?
Andere gevallen zijn duidelijker. Geweld, racisme, seksisme en andere vormen van uitsluiting kunnen nooit door de beugel.

Wij bij Amadeo Kollectif willen dat iedereen zich bij ons veilig voelt. Dat is belangrijk voor het verloop van onze activiteit, maar vooral belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid.

Wij zetten daarbij in de eerste plaats in op vorming van onze artistieke begeleiders. Zo kunnen ze grensoverschrijdend gedrag beter herkennen en kunnen ze er gepaster op reageren.

Daarnaast hebben wij een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API). Bij deze persoon kunnen de begeleiders terecht met hun vragen en problemen. De API bekijkt geval per geval wat de gepaste reactie is.

Amadeo Kollectif heeft geen eigen leden. Wij werken samen met scholen, jeugddiensten, CC’s etc. De kinderen waarmee we werken, zijn ingeschreven bij deze partners. Daarom willen we van onze partners graag weten wie bij hen verantwoordelijk is voor integriteit. Zij staan immers veel dichter bij de kinderen in kwestie. Bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag zal onze API met die persoon contact opnemen om samen te bekijken hoe het verder moet.

Zit je met een vraag of met een probleem, mag je altijd een mailtje sturen naar ons
API contact: .
of bel +32 (0)2 242 91 37

Ofwel digitaal via: contact