Een veillige chillplek voor kinderen op school

Interview met bredeschoolverantwoordelijke Erika Vandeplas van basisschool De Kriek en hoofd atelierswerking Christoph Levie van Amadeo Kollectif.

‘Dag Erika. Hoe lang ben je al bredeschoolverantwoordelijke en wat houdt die job in?’

‘Ik ben al sinds 2017 bredeschoolverantwoordelijke op basisschool De Kriek. Maar voor ik de bredeschoolverantwoordelijke werd, was ik leerkracht en heb ik ook nog gewerkt voor de Foyer. Foyer is een organisatie die aan interculturele bemiddeling doet.

Bemiddeling is ook een van de belangrijkste taken van de school. We willen een goed beeld aan de buitenwereld geven van hoe en wat de school is. De bedoeling is om mensen van buitenaf in de school binnen te brengen en omgekeerd. Zo brengen we kinderen, leerkrachten en de directie in contact met de buurt.’

Zo worden onze kinderen wereldburgers.

‘Zeker met onze nieuwe school gaan we hier zeker verder op inzetten. De school is een totaalconcept geworden. De ouderwerking wordt laagdrempeliger en de schoolpoort blijft ook na de schooluren open om ouders en leerlingen bij te staan.’

‘Jullie werken al een tijdje samen met Amadeo Kollectif (het vroegere Kamo). Wat voor projecten doen jullie samen?’

Erika: ‘We zijn in 2014 met Kamo beginnen samenwerken en in 2020 is Kamo overgegaan in Amadeo Kollectif. We hebben in al die jaren veel samen nagedacht en naar de kinderen geluisterd. Met de hulp en pedagogie van de artistieke begeleiders hebben we de kinderen bij ons schoolproject kunnen betrekken. Samen zijn we verschillende uitdagingen aangegaan en hebben we ze omgevormd tot positieve ervaringen.’

Ons laatste grote project was het Kriekenhuis.

‘Kan je daar wat meer over vertellen.’

Erika: ‘Eigenlijk waren het de kinderen zelf die met het idee afkwamen. Ze wilden een ‘chillplek’ waar ze zichzelf konden zijn, weg van de meesters en de juffen. Maily Berens, de begeleidster van Amadeo Kollectif, heeft goed naar de kinderen geluisterd. Ze besprak met hen wat kon en wat niet kon. Ze betrok de kinderen in het hele project.

Maar een chillhut bouwen is niet van de poes. Het team van Amadeo Kollectif heeft dat in goede banen geleid. De ideeën en dromen werden werkelijkheid op het moment dat de schrijnwerkers de structuur bouwden. Ook de kinderen en hun ouders werkten mee, want onze school draagt samenwerking hoog in het vaandel. Niet elk kind heeft het makkelijk op school, maar tijdens het project zag je de kinderen openbloeien. Een creatief project als dit is voor hen een echte meerwaarde.’

‘Hoe is de samenwerking geweest met Maily, de artistieke begeleidster van Amadeo Kollectif.’

Erika: ‘Ze voelde de kinderen goed aan en tilde hen naar een hoger niveau. Het was ook superbelangrijk om het budget in het oog te houden en om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. We zaten niet op onze vaste locatie door de verbouwing van de school, maar we konden de speelplaats en de lokalen van de Paviljoenschool in Schaarbeek gebruiken. De hut zal daar ook blijven staan wanneer we terug verhuizen. Ik wil ook directeur Sven Moens bedanken voor zijn vertrouwen en steun. En ik wil ook het hoofd houtbewerking van Amadeo Kollectif een pluim geven. Het is prachtig hoe Christoph Levie en zijn team met voornamelijk recuperatiemateriaal op een korte tijd zo’n mooie chillhut heeft kunnen bouwen.’

”Vlijtig en vol passie bouwden de mensen van het atelier verder aan de Kriekenhut.”
Bredeschoolverantwoordelijke de kriek Erika Vandeplas.

‘Dag Christoph, hoe is de samenwerking verlopen en wat vind je van het resultaat?’

Christoph: ‘Het leukste aan dit project was dat onze mensen samen konden werken met de kinderen en hun leerkrachten en ouders. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan dit fraaie resultaat. Ik wil ook mijn collega Jalila khiri bedanken om dit project in goede banen te leiden. Het was een serieuze uitdaging, zeker in de korte tijd we hadden. Maar met al de hulp en sponsoring die we kregen, is het ons gelukt. Op het einde van het schooljaar hebben we dit dan ook gevierd met een kleine receptie.’

''Ze zeggen dat de laatste loodjes het zwaarste zijn. Maar de chillhut mag er zijn.''
Hoofd atelierwerking van Amadeo Kollectif, Christoph Levie