Deelnemerslijsten

Deelnemerslijsten

1 Deelnemerslijsten
2 Aantal deelnemers
3 Contactgegevens
 • Zoals contractueel afgesproken, mogen wij u vriendelijk vragen om hier uw deelnemerslijsten door te sturen.

  Indien dit niet voor u van toepassing is. Mogen wij u dan toch op de volgende pagina vragen om het aantal deelnemers te schatten voor onze statistieken.

  Wij danken u bij voorbaat, Amadeo Kollectif. • Click hier voor modellen

  Model voor uw deelnemerslijsten

  Verklaring op eer • Wettelijke verplichting
  Amadeo Kollectif is van overheidswege verplicht van elke workshop een lijst met aanwezige deelnemers bij te houden.

  Deze lijsten worden uitsluitend gebruikt voor de jaarlijkse rapportering.

  Een lijst bevat enkel de aanwezige deelnemers met hun volledige naam, domiciliegemeente en geboortedatum.

  Ontbrekende gegevens maken de lijst ongeldig.