Werkwijze

Werkwijze

Amadeo Kollectif werkt zowel door middel van korte artistieke interventies als met langdurige trajecten.

Elk project vertrekt vanuit de leefwereld van de kinderen in samenhang met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, met name de gebruikte pedagogische methodieken en het aangereikte artistieke materiaal – het Imaginarium. Al doende leren om zo samen te reflecteren en tot diepere, andere inzichten te komen. Bij Amadeo Kollectif ontstaat de kennis uit de ervaring. De deelnemers kunnen zowel kinderen en jongeren zijn, maar ook families en volwassenen.

Verbeelding, expressie en creativiteit

Verbeelding vormt de essentie en de leidraad van onze artistieke werking. Steeds rekening houdend met de deelnemers en met het doel, hun blik te verruimen, voor ogen.
Afhankelijk van het artistieke domein van de opdracht, de insteek van het project, de leeftijd en interesses van de deelnemers zal bepaald worden welke middelen er gebruikt worden om de verbeelding van de deelnemers te prikkelen. Zoals bijvoorbeeld; het Imaginarium, ander artistiek materiaal, de omgeving, literatuur, beelden,… Bij ons geen theorie of techniek, wel veel experimenteren en spel. De focus ligt op fantasie en creativiteit. Op plezier maken. Op beleven. Op het collectieve ook. We willen dat ze gaan fantaseren. Dat ze ideeën krijgen. Van niets naar iets en zo naar veel.

Naar een collectieve creatie

Het resultaat is wat de hele groep samen heeft gemaakt. De begeleider heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen zijn/haar inbreng heeft. Zo blijft iedereen betrokken, heeft iedereen zijn rol, kan iedereen succes ervaren. Dit kan verschillende vormen aannemen; een toonmoment, expositie, film/video, tekeningen, foto, modeshow, blog, website, muurschilderingen, boek, sculpturen… In het geval van een voorstelling of toonmoment houden we altijd rekening met wat de deelnemers willen/kunnen/durven en worden in het geval van een toonmoment voldoende oefenmomenten ingepland, waarbij verder verfijnd en verdiept wordt.

Het proces is belangrijker dan het product

Het proces blijft altijd voorop staan, waarbij het doel is om de deelnemers iets te leren, iets te laten beleven en ervaren, zonder dat ze overvraagd worden en/of met (te) hoge verwachtingen worden geconfronteerd. Maar ook hen begeleiden bij het overwinnen van mogelijke drempels en/of angsten maakt deel uit van het proces. De deelnemer doen groeien is het resultaat dat we beogen.

Werking voor festivals

Op een festival laten we het publiek proeven van onze kunstzinnige visie. Door enkele van onze grote geluidssculpturen in de ruimte te plaatsen, dagen we de mensen uit om acteur te worden in het subtiele spel van klanken. Zonder hun beweging is er geen geluid. De zachte tonen vermengen zich harmonieus met de festivalruis. Ze vragen het publiek even stil te worden bij hun minimalistische soundtrack.
Eventueel zijn hier artistieke begeleiders bij betrokken die het publiek begeleiden in hun parcours. Ze sporen jong en oud aan om zich enkele artistiek-existentiële vragen te stellen bij het voorgestelde Imaginarium. Voor de kinderen kan Maderas of Vormidable aanwezig zijn, waarmee we hun verbeelding aanwakkeren. We gaan tekenen wat we rondom ons horen, met de houten vormen.

Op maat

Projecten worden meestal op maat uitgewerkt. Indien gewenst, doen we dat ook voor kortere workshops. Onze manier van werken is simpel. We komen langs. We bekijken samen de doelgroep, uw doelstellingen, een eventueel thema, de duur en frequentie van het project, het gebruikte materiaal en hoe dit past binnen uw werking.
Misschien wil u een voorstelling maken? Op een artistieke manier de speelplaats inrichten? Multidisciplinair of binnen één domein? Het kan allemaal!