Ons verhaal

Amadeo Kollectif

Het Amadeo Kollectif is een organisatie die bestaat uit artiesten, pedagogen en ambachtelijk vakmanschap.
Deze samenwerking kwam er door onze eerste creatie «de Muzikale Tuin» van Etienne Fabre. Door deze krachten te bundelen zijn we een unieke combinatie geworden.
Door Vlaanderen, Wallonië en Brussel trekt het Amadeo Kollectif rond, wat mogelijk is door onze tweetaligheid. Wij zetten ons in voor lokale gemeenschappen en de verschillende eraan verbonden instellingen (scholen, culturele centra, musea, speelpleinen, buurthuizen, enz.…). Naargelang de vraag en specifieke noden van een opdrachtgever bouwen wij samen naar de creatie van onze projecten, in samenhang met het Imaginarium. Samen begeleiden we jaarlijks duizenden kinderen bij hun ontdekking van artistieke werelden als bron van zowel persoonlijke als collectieve creativiteit en expressie.

- A Kollectif Experiment in Imagination -

Onze visie

Door culturele participatie moet het collectief creëren en het stimuleren van verbeelding voor iedereen bereikbaar worden. Zo wilt Amadeo Kollectif een onmisbare kunsteducatieve organisatie worden, gekend voor het Imaginarium en de rijkheid van hun werkwijze.

Onze missie

Interactief verbeelden en al spelend leren.
Een actieve, ervaringsgerichte pedagogie die vertrekt vanuit het artistieke. Bij ons minder theorie en techniek. De focus ligt op fantasie en creativiteit, die gestimuleerd wordt door het Imaginarium. Op plezier maken. Op beleven en experimenteren. Op het collectieve. De som van één en één is bij Amadeo Kollectif dikwijls vijf.

Meer weten over ons?

Download hier onze jaarverslagen