Het Amadeo Toolbook

Het Amadeo Toolbook

Welkom op het toolbook van Amadeo Kollectif

Dit handboek is van toepassing op zowel vaste als freelance Artistieke begeleiders die samenwerken met Amadeo Kollectif.

In dit handboek bespreken we onze filosofie, werkwijze, verwachtingen, communicatie, veiligheidsbeleid, gedragscode en betalingsprocedure.

Je vindt er ook praktische werkdocumenten terug van onze projecten per thema en Imaginarium.

Onze visie en missie

Ons pedagogisch model

Financieel en praktische informatie (facturatie, vervoer,...)

Groepscohesie

Wat mag u van ons verwachten?

Wat vragen we van de begeleider.

Veiligheidsbeleid

API beleid - wat in geval van grensoverschrijdend gedrag

Pedagogische dossiers per thema's en Imaginarium

Hoe een lesprogramma opstellen?

Evaluaties en doelstellingenkader, rapportering

Gedragscode

Veel plezier!

En bedankt voor jouw enthousiasme om met Amadeo Kollectif samen te werken.