Het Amadeo Toolbook

Het Amadeo Toolbook

Inleidende bepalingen
Dit handboek is van toepassing op alle personen die samenwerken met Amadeo Kollectif.
De vaste werknemers en freelancers zijn gebonden door de bepalingen die in het handboek voorkomen en zijn ertoe gehouden deze na te leven. Dit handboek is meer gericht naar de freelancers, sinds de vaste werknemers hiernaast nog een specifiek arbeidsreglement hebben.

De bepalingen van dit handboek houdende de filosofie en werkwijze, verwachtingen, communicatie, veiligheidsbeleid, gedragscode en API beleid, betalingsprocedure en beëindiging & sancties zijn van toepassing op de ter beschikking gestelde freelancers.

Onze visie en missie

Découvrir

Praktisch (facturatie, enz).

Découvrir

Wat mag u van ons verwachten?

Découvrir

Wat verwachten we van een IA?

Découvrir

Onze basis doelstellingen realiseren

Découvrir

Groepscohesie

Découvrir

Onze pedagogie

Découvrir

Veiligheidsbeleid

Découvrir

Hoe een lesprogramma opstellen ?

Découvrir

Thema's en Imaginarium

Découvrir

Evaluaties en doelstellingenkader, rapportering

Découvrir