Een prachtige reis om samen te beleven ...

Een kind en een artistiek begeleider gaan samen op ontdekkingreis met vreemde objecten uit het «Imaginarium».

Beetje bij beetje neemt onze boot hen mee in een denkbeeldige wereld. Als een echte kapitein luistert, begeleidt, stimuleert en coördineert de artistiek begeleider de creatie van een verhaal. Hun verhaal zal tijdens het verloop van het project, geïllustreerd, verteld, geënsceneerd en op muziek gezet worden. Het verhaal als leidraad dat zal uitmonden in een presentatie voor ouders en vrienden op de laatste dag van het project.

In de workshops komen verschillende artistieke disciplines aan bod: muziek, theater, beeldende kunst, .…

Onze projecten worden gewaardeerd omwille van hun originaliteit, de gezellige sfeer en de actieve pedagogische aanpak.

Elke deelnemer is een partner, een co-creator, waarbij de artistieke begeleider zijn artistieke en pedagogische talenten ten dienste stelt van het kind. Actieve pedagogiek is niet enkel de springplank, maar ook de motor!
Kinderen leren door middel van kunsteducatie specifieke vaardigheden ontwikkelen: naar elkaar luisteren, elkaars mening respecteren, niet-oordelen, samenwerken

Onze installaties wakkeren de verbeelding aan. Wij beklemtonen dat de autonomie van de jongeren in de projectetn voorop staat.

Onze projecten zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun eerder opgedane artistieke ervaringen.

Stages

Onze imaginariums nemen een plek in in de vakantie van de kinderen.

De kinderen evolueren op hun eigen ritme, volgens hun behoefte aan expressie en creativiteit. De artistieke begeleider luistert en suggereert al dan niet geïnsprireerd door het thema van de partnerorganisatie.

Dag na dag zijn we getuige van hun creatief proces dat vorm krijgt. Op de laatste dag van de stage is er een toonmoment waarop de kinderen hun creaties voorstellen.

Een stage duurt 5 dagen.