Financiering en subsidies

Financiering voor je schoolproject

Er is meer in het leven dan leerplannen en eindtermen alleen. Je leerlingen verdienen het om ook op andere, creatieve manieren geprikkeld te worden. Zo ontplooien ze zich als een completere mens. Daarom ontwikkelt Amadeo Kollectif kunstzinnige projecten op maat van jouw klas of school, in samenspraak met jou als leerkracht en met de directie.

Een financieel duwtje in de rug

We weten dat het niet altijd gemakkelijk is om een buitenschools project gefinancierd te krijgen. Gelukkig zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Amadeo Kollectif schrijft met plezier mee aan je subsidieaanvraag om zo tot een verrijkende samenwerking te komen.

Subsidies voor het onderwijs:

  • Cultuurkuur.be (dynamoPROJECT): subsidies tot 2.000,- euro voor een cultuurproject met een externe partner zoals Amadeo Kollectif.
  • Jouw gemeente: Sommige gemeenten bieden financiĆ«le ondersteuning voor zogenaamde brede scholen die samenwerken. Voor Nederlandstalige scholen in het Brusselse Gewest is dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
  • Jouw provincie: verschillende provincies financieren leerondersteunende en creatieve initiatieven op school (bv. tegen schooluitval).
  • Stichtingen: af en toe zijn er oproepen voor schoolprojecten waarbij de samenwerking met andere sectoren (o.a. kunsteducatie) centraal staat bv. Koning Boudewijnstichting, Stichting Koningin Paola enz.

Contacteer ons vrijblijvend om samen te bekijken voor welke subsidies jouw idee eventueel in aanmerking komt.

Ontdekken