Een schoolproject

Onze activiteiten in schooltijd

Amadeo Kollectif komt naar uw school. Met één van onze imaginaria. Om te werken op de verbeelding en creativiteit van uw leerlingen.

In tegenstelling tot academies en de meeste kunsteducatieve organisaties, zetten wij niet in de eerste plaats in op techniek – al is die natuurlijk wel belangrijk – maar op experimenteren en ervaren. We willen de kinderen een beleving bieden. We willen dat ze op onderzoek gaan. Dat ze, dikwijls samen, maar soms ook individueel, iets maken dat uit hen komt. Het proces staat altijd voorop. Daar helpen we hen bij door middel van gerichte opdrachten. Die zijn aangepast aan de doelstellingen, het niveau van de leerlingen en het proces dat ze doorlopen.

Meestal werken wij multidisciplinair, maar naargelang de vraag, kunnen we ons ook tot één muzisch domein beperken.

Hoelang we met een groep werken, hangt af van jullie vraag. Wij bieden zowel korte prikkelmomenten, als langdurige projecten.

Vanuit ons imaginarium, bestaande uit sculpturen en instrumenten, ontstaat ons educatief luik ontwikkelt in samenwerking met onze artistieke begeleiders.
In zo'n imaginarium worden kinderen ondergedompeld in een wereld bedacht door kunstenaars.

We komen naar jouw school of klas,

om met klasgroepen aan de slag te gaan. Onze workshops en projecten beantwoorden aan de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en vragen van vele leerkrachten.

Workshops rond specifieke thema’s, zoals de jeugdboekenweek heeft Amadeo Kollectif in haar aanbod zitten.

Op maat

Projecten worden meestal op maat uitgewerkt. Indien gewenst, doen we dat ook voor kortere workshops. Onze manier van werken is simpel. We komen langs. We bekijken samen de doelgroep, uw doelstellingen, een eventueel thema, de duur en frequentie van het project, het gebruikte materiaal en hoe dit past binnen uw werking/muzisch aanbod.
Misschien wil u een voorstelling maken? Op een artistieke manier de speelplaats inrichten? Multidisciplinair of binnen één domein? Met of zonder materiaal? Het kan allemaal!

Prikkels (korte artistieke interventies)

We nemen de kinderen mee op een korte ontdekkingsreis doorheen één van onze imaginaria. Samen werken we aan een verhaal en verkennen we de muzische mogelijkheden van het materiaal.
Wij zijn altijd bereid te werken rond een specifieke vraag, of binnen een bepaald thema.

Duur: minimaal 1 (enkel kleuters) of 2 lesuren.

Projecten (langdurige trajecten)

Tijdens een project werken we veel langer met een groep. Het voordeel hiervan is dat we meer in de diepte kunnen werken, eventueel naar een op voorhand bepaald einddoel toe.
Dat kan aansluitend zijn, in het kader van een muzische week, bosklassen of een g.w.p., maar ook over een langere periode, waarbij we op regelmatige basis in de klas komen.

Ontdek ook onze

Muzische bosklassen

Ontdekken

Immersieklassen

Ontdekken

Een financiering voor uw schoolproject?

Ontdekken