Een schoolproject

Onze activiteiten in schooltijd

Amadeo Kollectif komt naar uw school. Met één van onze inspirerende materialen. Om te werken op de verbeelding en creativiteit van uw leerlingen.

In tegenstelling tot academies en de meeste kunsteducatieve organisaties, zetten wij niet in de eerste plaats in op techniek – al is die natuurlijk wel belangrijk – maar op experimenteren en ervaren. We willen de kinderen een beleving bieden. We willen dat ze op onderzoek gaan. Dat ze, dikwijls samen, maar soms ook individueel, iets maken dat uit hen komt. Het proces staat altijd voorop. Daar helpen we hen bij door middel van gerichte opdrachten. Die zijn aangepast aan de doelstellingen, het niveau van de leerlingen en het proces dat ze doorlopen.

Meestal werken wij multidisciplinair, maar naargelang de vraag, kunnen we ons ook tot één muzisch domein beperken.

Hoelang we met een groep werken, hangt af van jullie vraag. Wij bieden zowel korte prikkelmomenten, als langdurige projecten.

Vanuit ons imaginarium, bestaande uit sculpturen en instrumenten, ontstaat ons educatief luik ontwikkelt in samenwerking met onze artistieke begeleiders.
In zo'n imaginarium worden kinderen ondergedompeld in een wereld bedacht door kunstenaars.

We komen naar jouw school, klas, museum …

om met klasgroepen aan de slag te gaan. Onze workshops en projecten beantwoorden aan de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en vragen van vele leerkrachten.

Workshops rond specifieke thema’s, zoals de jeugdboekenweek heeft Amadeo Kollectif in haar aanbod zitten.

Prikkels

We nemen de kinderen mee op een korte ontdekkingsreis doorheen één van onze imaginaria. Samen werken we aan een verhaal en verkennen we de muzische mogelijkheden van het materiaal.
Wij zijn altijd bereid te werken rond een specifieke vraag, of binnen een bepaald thema.
Duur: minimaal 1 (enkel kleuters) of 2 lesuren.

Projecten

Tijdens een project werken we veel langer met een groep. Het voordeel hiervan is dat we meer in de diepte kunnen werken, eventueel naar een op voorhand bepaald einddoel toe.
Dat kan aansluitend zijn, in het kader van een muzische week, bosklassen of een g.w.p., maar ook over een langere periode, waarbij we op regelmatige basis in de klas komen.
Zie ook financiering en subsidies.

Op maat

Projecten worden meestal op maat uitgewerkt. Indien gewenst, doen we dat ook voor kortere workshops. Onze manier van werken is simpel. We komen langs. We bekijken samen de doelgroep, uw doelstellingen, een eventueel thema, de duur en frequentie van het project, het gebruikte materiaal en hoe dit past binnen uw werking/muzisch aanbod.
Misschien wil u een voorstelling maken? Op een artistieke manier de speelplaats inrichten? Multidisciplinair of binnen één domein? Met of zonder materiaal? Het kan allemaal!

Muzische bosklassen

U wil graag met uw klas voor een paar dagen de natuur in? Buiten zijn, de wind voelen, het bos ruiken? En tegelijkertijd maken? Muzische doelstellingen bereiken? De kinderen laten fantaseren…
Wij ook.

We hebben diverse contacten met verblijven voor groepen kinderen.

Voor het muzische luik vertrekken we vanuit een artistieke installatie, de omgeving en – erg belangrijk – de fantasie van de kinderen.

De sessies met onze imaginaria (Mumobox, Atelier Amadeo, Kamokit, Maderas of Vormidable) brengen de kinderen op ideeën. Die ideeën worden vorm gegeven in verschillende muzische domeinen. Daarnaast speelt de natuur een grote rol in het creatieve proces. Dat kan als inspiratiebron, als decor, als leverancier van materialen, vormen en geluiden. Bosklassen brengen je buiten.

Een dergelijk project wordt zorgvuldig voorbereid. Dat gebeurt in samenspraak met leerkracht en kinderen. Samen leggen we de doelstellingen en het programma vast. We maken goede afspraken en verdelen de taken.

Creativiteit en verbeelding, samenwerking en zin voor verantwoordelijkheid, experiment en ervaring, voor en door de leerlingen, daar gaan wij voor. En voor heel veel plezier natuurlijk.

Deze muzische bosklassen kunnen ook in het Frans georganiseerd worden. Zie daarvoor onze pagina over immersie-onderwijs.

Een financiering voor uw schoolproject?

Ontdekken