Vrije tijd

Een prachtige reis om samen te beleven ...

Een kind en een artistiek begeleider gaan samen op ontdekkingreis met vreemde objecten uit het «Imaginarium».

Beetje bij beetje neemt onze boot hen mee in een denkbeeldige wereld. Als een echte kapitein luistert, begeleidt, stimuleert en coördineert de artistiek begeleider de creatie van een verhaal. Hun verhaal zal tijdens het verloop van het project, geïllustreerd, verteld, geënsceneerd en op muziek gezet worden. Het verhaal als leidraad dat zal uitmonden in een presentatie voor ouders en vrienden op de laatste dag van het project.

In de workshops komen verschillende artistieke disciplines aan bod: muziek, theater, beeldende kunst, .…

Onze projecten worden gewaardeerd omwille van hun originaliteit, de gezellige sfeer en de actieve pedagogische aanpak.

Elke deelnemer is een partner, een co-creator, waarbij de artistieke begeleider zijn artistieke en pedagogische talenten ten dienste stelt van het kind. Actieve pedagogiek is niet enkel de springplank, maar ook de motor!
Kinderen leren door middel van kunsteducatie specifieke vaardigheden ontwikkelen: naar elkaar luisteren, elkaars mening respecteren, niet-oordelen, samenwerken

Onze installaties wakkeren de verbeelding aan. Wij beklemtonen dat de autonomie van de jongeren in de projectetn voorop staat.

Onze projecten zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun eerder opgedane artistieke ervaringen.

Stages

Onze imaginariums nemen een plek in in de vakantie van de kinderen.

De kinderen evolueren op hun eigen ritme, volgens hun behoefte aan expressie en creativiteit. De artistieke begeleider luistert en suggereert al dan niet geïnsprireerd door het thema van de partnerorganisatie.

Dag na dag zijn we getuige van hun creatief proces dat vorm krijgt. Op de laatste dag van de stage is er een toonmoment waarop de kinderen hun creaties voorstellen.

Een stage duurt 5 dagen.

Open workshop

Open workshops kunnen zowel binnen als buiten plaats vinden. De imaginariums worden aangewend als “experimenteel artistiek laboratoriumdat bezoekers prikkelt en samen met de artistieke begeleiders de deuren van hun verbeelding opent.

Een open workshop is variable in tijd.

Projecten

De artistieke begeleider stelt zijn artistieke en pedagogische talenten ten dienste van de co-creatie.

De actieve pedagogiek is hier niet een springplank, maar de motor! Begeleid door artistieke acteurs, worden ze niet alleen bewust van fundamentele waarden door middel van kunst, maar gaan ze ook aan de slag met deze waarden. Luisteren, respect, geen oordeel vellen, samenwerken, vertrouwen is de basis.

Ons imaginarium laten toe om aan het begin van het project of tijdens het project de artistieke inspiratie te laten borrelen.

Het is belangrijk om te benadrukken ons het hoofddoel autonomie is.

Het eindresultaat is een al dan niet gepubliceerde creatie met een toonmoment.

Duurtijd: af te spreken.